Hvorfor bliver man pålagt en konkurskarantæne?

Konkurskarantæne er noget som mange firmaer og personer er bange for, men sandheden er, at den sagtens kan undgåes hvis du har orden i dine sager. Alle firmaer oplever at have modgang i deres levetid, men der er stor forskel på hvordan man håndterer det. Det er helt normalt at have svære tider, men så længe du holder styr på dit firma har du ikke noget at være bange for. Det er vigtigt at du holder et overblik over firmaet og især økonomien, da det er dit ansvar og kan have konsekvenser både for dig, for firmaet og for alle medarbejderne. 

En erhvervsdrivende konkurskarantæne bliver pålagt personer hvis firma er gået konkurs og som derudover har lavet stærkt uforsvarlig forretningsdrivelse. Karantænen betyder at du bliver ilagt et 3 års lagt forbud mod at være en del af ledelsen i et anpartsselskab eller et aktieselskab. De bliver oftest pålagt hvis firmaer har ført forkert bogføring og derfor skrevet falske tal på økonomien, eller hvis de har prøvet at snyde ved at undgå moms eller skat. Det er imod loven og resulterer derfor også i fatale konsekvenser. Man kan også blive idømt konkurskarantæne hvis det bliver vurderet at firmaet har kørt ud over håbløshedspunktet altså der hvor det er tydeligt at firmaet vil gå konkurs, men man stadig har fortsat det. 

Hvordan kommer man videre fra en konkurskarantæne? 

Når du bliver pålagt en konkurskarantæne er det fordi du har brudt loven, og det kan være en svær situation at stå i og svært at skulle indrømme for sig selv. Men det er kritisk hvordan du vælger at handle herfra. Du kan tage tiden til at overveje hvad der skete for at du havnede i denne situation, prøve at arbejde med noget nyt og lære noget i mellemtiden der gør, at du kan vende tilbage efter de tre år til ledelse i et nyt firma og have mere viden end du havde før, så du ikke ender i samme situation. Det er en udviklingsmulighed for dig. Det er også vigtigt at du opretholder loven omkring konkurskarantænen, fordi et brud på den kan resultere i skærpede regler, en bøde eller endda fængsel i op til at halvt år. Hvis du stadig er fortvivlet omkring konkurskarantæne og hvad du skal gøre nu, kan du læse mere påkonkurskarantæne. Her kan du finde hjælp til hvordan du kommer videre herfra nu.