Hvis du og din virksomhed skal transportere gods via fx skib, tog eller godsvogne, er det en god idé at have sikker plombering af jeres containere. Det er med til at øge sikkerhedsniveauet i forhold til containere, der fragtes med værdifuldt indhold, og skal opbevares over tid, inden det leveres.

Gå derfor altid efter en løsning af containerplomber, der er sikkerhedsgodkendt i forhold til at sikre fragtcontainere. Det er et kendt problem, at der manipuleres med plomber, men med løsningen hos Miladan.dk er du sikret mod manipulation, da det ganske enkelt ikke er muligt med denne slags plomber, uden at det vil komme synligt til udtryk på bolt og cylinder, der er på plomberne.

Det er muligt at vælge en løsning, hvor du kan få plomber med eget tekst og logo, så din virksomhed kan afspejles ved plomberingen. Det er en smart kundetilpasning, så identifikationen bliver endnu stærkere. Det er desuden også løbenummer og stregkode, hvis din virkomshed anvender dette.

Det er en holdbar løsning, da de hos Miladan.dk anvender lasergravering, hvilket er med til at personliggøre plomberingsløningen og gør den mere sikker på grund af den øgede identificerbarhed.

Når du bestiller denne løsning, får du 10 stk. i hver pakning. Når plomberinger skal fjernes, er det typisk lettest at anvende et værktøj som en vinkelsliber eller boltsaks.

Sådan anvendes plombering

Det er en god idé at se på en håndteringsprocedure i virksomheden, hvis i skal indføre brugen af plombering, da det sikrer, at I anvender plomberne korrekt. På den måde er der ikke eksterne aktører, der har ansvaret, hvor I risikerer, at der kan opstå fejl ude af jeres hænder.

I bør derfor klarlægge, hvem der har det fulde ansvar for korrekt plomering i virksomheden, samt helt nøjagtigt hvilke plomberingsløsninger, der skal anvendes til hver forsendelse. Det er en god idé at sætte jer ind i, hvordan i anvender plomberingen, og hvordan den monteres.

For at sikre, at alt med tiden foregår, som det bør, er det en god idé at foretage kontrol løbende, så I kan forhindre fejl, ukorrektheden samt opdage, hvis der skulle være tegn på manipulation.

Plomber har unikke løbenumre, og det er vigtigt, at I registrerer disse i dokumenterne i virksomheden, så I kan holde styr på alle plomberinger. Dette kan hurtigt komme ud af kontrol, hvis det fra starten ikke sættes i system. Det er også en måde at sikre, at I kan følge godset. Det er lidt som et ID-nummer, der er unikt for netop den konkrete plombering, og derfor kan det også opdages, hvis den skulle være skiftet ud undervejs (forsøg på manipulation).