Belægningssten indkørsel

Når du skal anlægge din indkørsel, har du flere muligheder. Du kan eksempelvis anvende granitskærver, fliser eller belægningssten. Sidstnævnte er fokus for denne artikel, hvor vi vil forklare, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ønsker en lang holdbarhed af dine belægningssten i indkørslen, samt dine muligheder for stenvalg og lægge mønstre.

Lang holdbarhed af indkørslen

For at sikre lang holdbarhed af din indkørsel, er der mange faktorer som har betydning. Vi har samlet de vigtigste på denne side, hvor du kan læse om følgende:

 • Et solidt underlag
 • Afvanding og fald
 • Design
 • Udgravning
 • Kantsikring
 • Bæredygtig indkørsel
 • Sikkerhed

Leder du efter information om en specifik belægningssten? Se oversigten på vores forsiden her.

Solidt underlag til indkørslen

Udover fliserne eller belægningsstenene, så er der tre lag, som tilsammen sikrer en langtidsholdbar indkørsel: Bundsikringslaget, bærelaget og afretningslaget.

Bundsikringslaget

Bundsikringslaget er det nederste lag, og dets primære funktion er at forebygge frostskader. Laget forhindrer, at de øvrige lag suger vand op fra jorden, og virker yderligere drænende. Til bundsikringslaget anvendes bundsikringsgrus.

Bærelaget

Som navnet antyder, så står bærelaget for at bære trafikbelastningen ved at fordele vægten ud, så der ikke opstår overbelastninger og sporkørsel. Et solidt bærelag er særligt vigtigt i forbindelse med anlæg af indkørsler. Til bærelaget anvendes stabilgrus.

Afretningslaget

Afretningslagets primære formål er at udjævne de ujævnheder, der opstår i bærelagets overflade. Yderligere udligner de eventuelle variationer i tykkelsen på belægningsstenene. Det vigtigste, når man lægger afretningslaget er, at det ikke bliver for tykt, da det har en meget begrænset bæreevne. Til afretningslaget anvendes en finkornet afretningsgrus.

Afvanding og fald

Hvis der ligger vand på belægningsstenene sænker det bæreevnen markant, og det er derfor vigtigt at vandet kan løbe af.

Ifølge Dansk Beton er det optimalt med et fald på cirka 2,5‰ – svarende til cirka 2,5 cm pr. m. Det vil sige, at hvis din indkørsel er 4 meter bred, så vil der fra midten og ud til hver side skulle være en højdeforskel på ca. 5 cm.

Men faldet alene gør det ikke muligt for vandet at løbe af. Det er vigtigt, at de omkringliggende arealer er gearede til at tage imod vandet. Derfor skal faldet altid rettes væk fra bygninger, og det er en fordel at lægge fliserne højere end en tilstødende græsplæne eller blomsterbed for at sikre jævn afvanding.

Design

Du skal udarbejde et design der passer til dine egne krav. Udskifter eller udvider du din eksisterende indkørsel? Når du har truffet en beslutning, kan du gå videre til at finde din foretrukne stentype og farven på denne. Farve er vigtig, fordi du ikke vil have det i konflikt med husets mursten. Du kan også vælge at kombinere forskellige belægningssten. Mange vælger f.eks. at kombinere chaussesten med andre sten. Du kan læse mere om chaussesten her.

Udgravning

Afhængigt af arbejdets omfang og størrelse kan du vælge at bruge en minigraver til at udgrave den eksisterende indkørsel. Dette kan spare dig tid og meget arbejde. Marker det område, der skal udgraves. Grav området ud til det ønskede niveau, (hvilket afhænger af eksisterende overflader). Hvis det udgravede område ser ud til at være fladt, er det nødvendigt at lave en lille hældning for at hjælpe spredningen af vand.

Kantsikring

For at mindske belægningssten i indkørslens udskridning så anbefales det at lave en kantsikring. En kantsikring kan anlægges med en speciel kantafgrænsningssten. Denne skal støbes i jordfugtig beton og fungerer som en omkringliggende ramme om de øvrige belægningssten i indkørslen.

Du kan med rette benyttet herregårdssten som belægningssten når du vil anlægge indkørslen. Ved denne løsning vil kantsten være en god løsning som indkørslens kantsikring.

Se mere om belægningssten her på sitet eller tryk på banneret og se hvad du bestille hos FC-Beton eller en af vores andre samarbejdspartnere.

Lægning af belægningssten i indkørsel

Efter områdearealet hvor du ønsker indkørslen er blevet afrettet, så er næste trin at lægge dine valgte belægningsstenene. Under opbygningen skal der gøres plads til en fuge og fugesand skal løbende fyldes op.

En god løsning som fugesand kan være FC-Betons produkt: hvid sand. Denne fungerer godt til både indkørsler og terrasser.

Stenmel kan også anvendes som fugesand, dog kan stenmel misfarve belægningen i indkørslen meget nemt.

Belægningsstenene eller fliserne lægges forsigtigt i sandet, og skal holdes tæt ind mod den foregående flise. Dermed sikrer du at der ikke opstår ujævnheder i indkørslen.

Bæredygtig indkørsel

Du kan overveje at anlægge en grøn indkørsel med græsarmeringssten. Disse sten er en rigtig god ide i det våde vejr som ofte findes i Danmark. Græsarmeringssten hjælper nemlig vand og regn med at sive ned i jorden i stedet for kloakken. Samtidig kan stenene give din indkørsel et flot og grønt look. Du kan læse mere om græsarmeringssten og grøn indkørsel her. 

Hvis du vælger en anden type belægningssten så husk ovenstående punkt om afvanding og fald. Du kan samtidig sørge for at skåne miljøet ved at anlægge afvandingen og faldet på stenene således at vandet løber ud i jorden. Dermed er du også med til at aflaste kloakker.

Husk inden du anlægger indkørsel!

 • Belægningssten, betonsten og betonfliser bør mindst være 6 cm i tykkelse!
 • Du skal undgå store fliser på over 40 cm, medmindre disse er kørefliser.
 • Du skal undgå lange fuger som er gennemgående.

Sikkerhed

Det er vigtigt at du står tilbage uden skader når du har anlagt din nye indkørsel. Brolægning er ikke uden fare, og arbejdstilsynets regler for erhverv er også gældende for dig som privat.

 • Sikkerhedssko – både når du anlægger belægningssten, større fliser, når du vibrerer fliser og ved fliseskæring.
 • Brug engangsmaske hvis du har tænkt dig at fliseskære, da flisestøv er sundhedsskadeligt.
 • Behandle altid større maskineri med respekt og omtanke
 • Sikrer dit arbejdsområde og sørg for at børn og dyr ikke kan komme til skade i arbejdsomgivelserne.

Overvej en brolægger

Hvis du vil sikre dig et flot resultat, og have tid til andre gøremål kan du med rette hyre en brolægger til at udføre arbejdet for dig. Samtidig kan brolæggere også give anbefalinger og ekspert råd, baseret på deres mange år inden for brolæggerfaget. Du kan også kontakte en brolægger hvis du har yderligere spørgsmål om stentyper og vedligeholdelse.

Har du spørgsmål om belægningssten til indkørsel?

Så vil vi meget gerne høre fra dig! Send og en mail på kontakt@gaardsten.dk. Alternativt kan du altid besøge stenmarkeder på nettet.

 

Gaardsten kan ikke stilles til ansvar for sikkerhed og resultat af din indkørsel.

I samarbejde med